EX 4dr Sedan
2012 Kia Forte Photos

2012 Kia Forte Front angle medium view
2012 Kia Forte Low/wide front
2012 Kia Forte Low/wide rear
2012 Kia Forte Rear 3/4 angle view
2012 Kia Forte Front passenger 3/4 w/ wheels turned
2012 Kia Forte Front angle view
2012 Kia Forte Driver's side profile with drivers side door open
2012 Kia Forte Front angle medium view
2012 Kia Forte Low/wide rear 5/8
2012 Kia Forte Front angle view, low wide perspective
2012 Kia Forte Low/wide front 5/8
2012 Kia Forte Overhead
2012 Kia Forte Front Drivers side wheel at profile
2012 Kia Forte Close up of Grill
2012 Kia Forte Drivers Side Headlight
2012 Kia Forte Passenger Side Taillight
2012 Kia Forte Engine
2012 Kia Forte Driver’s side mirror, 3⁄4 rear
2012 Kia Forte Drivers Side Door handle
2012 Kia Forte Gas cap open
2012 Kia Forte Sunroof/moonroof
2012 Kia Forte Rear manufacture badge/emblem
2012 Kia Forte Rear model badge/emblem
2012 Kia Forte Trunk open
2012 Kia Forte Trunk props