SX 4dr Hatchback
2008 Kia Spectra5 Photos

2008 Kia Spectra5 Front angle medium view
2008 Kia Spectra5 Low/wide front
2008 Kia Spectra5 Low/wide rear
2008 Kia Spectra5 Front angle view
2008 Kia Spectra5 Driver's side profile with drivers side door open
2008 Kia Spectra5 Front angle medium view
2008 Kia Spectra5 Low/wide rear 5/8
2008 Kia Spectra5 Front angle view, low wide perspective
2008 Kia Spectra5 Low/wide front 5/8
2008 Kia Spectra5 Overhead
2008 Kia Spectra5 Front Drivers side wheel at profile
2008 Kia Spectra5 Drivers Side Headlight
2008 Kia Spectra5 Passenger Side Taillight
2008 Kia Spectra5 Chrome tip exhaust pipe
2008 Kia Spectra5 Engine
2008 Kia Spectra5 Hatchback & SUV rear angle
2008 Kia Spectra5 Drivers Side Door handle
2008 Kia Spectra5 Gas cap open
2008 Kia Spectra5 Trunk open
2008 Kia Spectra5 Trunk props