SX 4dr Sedan
2008 Kia Spectra Photos

2008 Kia Spectra Front angle medium view
2008 Kia Spectra Low/wide front
2008 Kia Spectra Low/wide rear
2008 Kia Spectra Front angle view
2008 Kia Spectra Driver's side profile with drivers side door open
2008 Kia Spectra Front angle medium view
2008 Kia Spectra Low/wide rear 5/8
2008 Kia Spectra Front angle view, low wide perspective
2008 Kia Spectra Low/wide front 5/8
2008 Kia Spectra Overhead
2008 Kia Spectra Front Drivers side wheel at profile
2008 Kia Spectra Drivers Side Headlight
2008 Kia Spectra Passenger Side Taillight
2008 Kia Spectra Engine
2008 Kia Spectra Drivers Side Door handle
2008 Kia Spectra Gas cap open
2008 Kia Spectra Trunk open
2008 Kia Spectra Trunk props