Base 4dr Sedan
2007 Kia Amanti Photos

2007 Kia Amanti Front angle medium view
2007 Kia Amanti Low/wide front
2007 Kia Amanti Low/wide rear
2007 Kia Amanti Front angle view
2007 Kia Amanti Driver's side profile with drivers side door open
2007 Kia Amanti Front angle medium view
2007 Kia Amanti Low/wide rear 5/8
2007 Kia Amanti Front angle view, low wide perspective
2007 Kia Amanti Low/wide front 5/8
2007 Kia Amanti Overhead
2007 Kia Amanti Convertible overhead (top up)
2007 Kia Amanti Front Drivers side wheel at profile
2007 Kia Amanti Drivers Side Headlight
2007 Kia Amanti Passenger Side Taillight
2007 Kia Amanti Chrome tip exhaust pipe
2007 Kia Amanti Engine
2007 Kia Amanti Drivers Side Door handle
2007 Kia Amanti Gas cap open
2007 Kia Amanti Sunroof/moonroof
2007 Kia Amanti Trunk open
2007 Kia Amanti Trunk props
2007 Kia Amanti Roof rack props